REGLEMENT BEDRIJVENLOOP 2018

1. Deelname aan de Bedrijvenloop staat open voor bedrijven en andere instellingen ('non-profit'-organisaties zoals overheids-, en onderwijsinstellingen), of logische onderdelen van deze bedrijven of instellingen (bijv. diensten, afdelingen, faculteiten, secties), verder te noemen "bedrijf" of "bedrijven".

2. Ieder team dient in de bedrijvenloop uit te komen onder de naam van het bedrijf dat het vertegenwoordigt. Indien meedere teams namens een bedrijf deelnemen, dienen zij van elkaar onderscheiden te worden door toevoeging van een nummer aan de bedrijfsnaam, te beginnen met 1 en oplopend met telkens 1. Ieder team kan zijn naam vooraf laten gaan door een product- of sponsornaam.

3. Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen. Van een team mogen zowel werkneemsters als niet-werkneemsters deel uit maken (let echter wel op punt 5). Als werkneemsters worden beschouwd: zij die werkzaam zijn bij het bedrijf/de organisatie in het team waarvan zij deelnemen; zij die een onmisbare schakel vormen in een organisatie. Dit echter immer ter beoordeling van de Stichting.

4. Voor iedere deelneemster wordt een individuele score berekend. Om tot de individuele score te komen wordt de netto-tijd van een deelneemster omgerekend in een score. Bij de berekening van de score wordt rekening gehouden met leeftijdscategorie van de deelneemster. De maximale score is 100 punten voor werkneemsters en 95 punten voor niet-werkneemsters (= werkneemstersscore minus 5%). De teamscore wordt bepaald door het optellen van de individuele score van de beste 3 teamleden, met die beperking dat maximaal 1 niet-werkneemster bij kan dragen in de teamscore. De teamscore wordt dus bepaald door optelling van de scores van de 2 best scorende werkneemsters + de scores van de hoogst scorende, nog niet getelde teamleden (werkneemster of niet-werkneemster).

5. Winnaar van de Bedrijvenloop is het team met de hoogste teamscore. Er zijn prijzen voor de eerste drie teams.

6. Bij de Marikenloop worden de deelneemsters bij de start bewust individueel ingedeeld in vakken aan de hand van de te verwachten eindtijd. Dit geldt ook voor de deelneemsters aan de bedrijvenloop. Er is dus geen apart bedrijvenloop-vak. Op deze wijze worden veel extra inhaalmanoeuvres -vanwege grote onderlinge verschillen in snelheid- voorkomen.

7. De inschrijfprocedure voor teams is als volgt:
Deelnemende teams dienen zich tijdig aan te melden via het aanmeldformulier (niet wachten tot het team "vol" is of alle deelneemsters bekend zijn). Na aanmelding via het aanmeldformulier krijgt de teamleider (m/v) informatie over de wijze van inschrijving van de teamleden, een rekening voor het inschrijfgeld en praktische informatie over de bedrijvenloop tijdens en na de wedstrijd. De persoonsgegevens van de teamleden en hun bestellingen (NS-retour, T-shirt en dergelijke) moeten worden ingevuld op de manier zoals vermeld in de informatie die de teamleider ontvangt. Het inschrijfgeld dient vóór 25 mei te zijn overgemaakt.

8. Van deelneemsters, die om wat voor reden dan ook zonder MYLAPS Bibtag lopen of deze niet op de juiste manier dragen, kan geen tijd vastgesteld worden. Zij krijgen voor de bedrijvenloop een score van 0 punten toegekend.

9. Iedere deelneemster kan slechts voor één bedrijfsteam uitkomen.

10. Voor deelneemsters aan de bedrijvenloop gelden dezelfde algemene voorwaarden als voor individuele deelneemsters.

Volg ons op: