Actievoorwaarden voor gratis deelname nieuwe loopsters

Iedere loopster die in 2017 heeft meegedaan aan de Marikenloop at the park en zich inschrijft voor de editie van 2018, krijgt een code waarmee een loopster die in 2017 niet heeft meegedaan, zich gratis kan inschrijven. Op basis van de inschrijving van vorig jaar word je als ‘oude’ deelneemster herkend en krijg je de introductiecode. Wanneer je die niet krijgt, maar wel meent te moeten krijgen, mail dan even naar info@marikenloop.nl.

Hoe gaat het in zijn werk?

  1. Iedereen die vorig jaar de Marikenloopheeft gelopen, mag één gratis nummer weggeven.
  2. Zij krijgt bij de inschrijfbevestiging een code waarmee een loopster die zich vorig jaar niet heeft ingeschreven voor de Marikenloop zich kan inschrijven.
  3. De nieuwe loopster vult de gevraagde code op de juiste plek in de inschrijving in en de inschrijfkosten voor deelname zijn nihil. Eventuele andere bestellingen, zoals een shirt of treinkaartje komen uiteraard wél voor rekening van de deelneemster.
  4. Iedere code is uniek en kan slechts één keer gebruikt worden.
  5. De nieuwe loopster hoeft niet dezelfde afstand te lopen als de loopster van wie zij de code ontvangen heeft. 
  6. Om gebruik te maken van een code voor gratis deelname moet de loopster zich mét die code inschrijven. Codes kunnen niet achteraf aan de inschrijving worden toegevoegd.
  7. Uiterste inschrijfdatum voor inschrijven met de introductiecode is 16 mei.
  8. Te allen tijde geldt dat als de limiet van max. 15000 deelneemsters is bereikt, dat de inschrijving sluit. Je kunt dan ook geen code voor gratis deelname meer activeren.

 

 

 

Volg ons op: